ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

MÜKELLEFLERİN BİLMESİ ZORUNLU ÖNEMLİ BİLGİLER  (Lütfen dikkatlice okuyunuz)

Lütfen Unutmayın :

 1. 1 ocak 2024’ten itibaren vergi mükellefi olanlara yapılacak KDV dahil 6.900 TL’nin üzerindeki satışlarda kağıt fatura kullanılamayacak ve bu faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenecektir. E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için   6.900 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Eğer e-faturaya geçmiş iseniz her halükârda karşı tarafa kesilecek faturalar, e-fatura ya da e-arşiv fatura olacaktır ve artık kağıt fatura kullanılmayacaktır).
 2. Banka işlemi yaparken açıklamaya alıcı adı/unvanı ve işlem açıklaması mutlaka yazılmalıdır.
 3. Fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarında alıcı/satıcının vergi numarası ya da TC kimlik numarası mutlaka yazılacaktır. Müşteriniz şahıs ise TC Kimlik numarası, şirket ise 10 haneli vergi numarası yazılacaktır. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan işyerlerinin fatura vb. belgelerinde ve kaşelerinde mutlaka ticaret sicil ve MERSİS numarasının yer alması zorunludur.
 4. İşyerinizde bulunması gereken belgeler: Vergi Levhası, Aylık SGK Hizmet Listesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.
 5. İşyerinizde çalıştırılmak üzere işçi alacağınızda, çalışmaya başlamadan önce SGK’ya bildirimde bulunulmalıdır. Ayrıca her işçi için özlük dosyası bulundurulmalıdır. İşçilerden ilk etapta nüfus cüzdanı, sağlık raporu, sabıkasızlık belgesi ve nüfustan aile toplum kağıdı istenmelidir. İşçi çıkışlarının en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. İş Göremezlik (İstirahat) Raporu alan işçilerin rapor belgeleri en geç 3 iş günü içinde sisteme girilmelidir. Lütfen işçi giriş ve çıkışlarını info@melihozan.com  mailine bildiriniz.
 6. LÜTFEN DÜZENLEDİĞİNİZ FATURALARIN ÜZERİNE NE ŞEKİLDE TAHSİL EDİLDİĞİNİ YAZINIZ. Örneğin : Peşin / Kredi Kartı / Çek / Senet / Cari Hesap gibi…
 7. Vergi Mükelleflerine yapılan satışlarda vergiler dâhil 6.900 TL’yi aşan faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi ZORUNLUDUR. Tamamen e-arşiv fatura sistemine geçmiş olan mükellefler tüm faturalarını e-arşiv olarak düzenleyecekler, geçmemiş olanlar ise yukarıdaki tutarı aşan faturaları ASLA kağıt ortamında düzenlemeyeceklerdir.
 8. Telefon, elektrik, doğalgaz faturaları son ödeme tarihine göre değil, fatura tarihine göre resmi deftere işlenmektedir. Bu yüzden, gecikme yaşanmaması için bu faturaları zamanında bize ulaştırmalısınız.
 9. 1 Ocak 2024’ten itibaren asgari ücret Brüt 20.002,50 TL’dir. Her ay büromuzdan alacağınız ücret bordrolarına göre işçilerinizin ücret ödemelerini yapınız. Ayrıca işçiye yapılacak tüm ödemelerin BANKALARDAN yapılması ve işçilerden BES kesintisi yapılması zorunludur.
 10. Bilanço usulüne göre defter tutanların, geçmiş aya ilişkin KDV Hariç 5.000,00 TL’yi aşan alış ve satışları, takip eden ayın sonuna kadar Ba-Bs formları ile Maliye Bakanlığı’na bildirilmektedir. Bu formların yanlış ya da gerçeğe aykırı verilmesi ya da hiç verilmemesi halinde ceza uygulanmaktadır. Bu yüzden faturaların gecikmeden zamanında beyanlara yansıtılması gerekmektedir.
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulaması kapsamında; işyeri hekimi (işyeriniz tehlikeli ya da çok tehlikeli ise), risk analizi, acil eylem planı gibi işlemleri yaptırmak zorundasınız. Denetimlerde bunların yaptırılmadığı tespit edilirse çok ağır cezalar uygulanmaktadır.
 12.  Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce bize bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,
 13.  Bir ay içerisinde 7.000,00 (yedi bin) TL ve üzerindeki alım faturalarını açık fatura şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını açık fatura şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka çek, banka havalesi ve eft veya posta çeki ile yapmayı veya tahsil etmeyi, 7.000 TL’nin üzerindeki tüm işlemlerin bankadan ödenmesini,

 1.  Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,
 2.  Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,
 3.  Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,
 4.  Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı, işle ilgili banka hesabınızın ayrı – şahsi hesabınızın ayrı olması gerektiğini, iş için kullandığınız banka hesaplarınızdan ASLA şahsi ödeme ve tahsilatları yapmamayı,
 5.  Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlardan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında bize iletmeyi,
 6.  İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan en geç bir gün önce bize bildirmeyi, bildirimleri mutlaka bir yazı ya da info@melihozan.com adresine e-posta ile yapmayı, doğabilecek zararlardan meslek mensubunun da sorumlu olacağını,
 7.  İşçilerin işten çıkış tarihini, aynı günde ve mutlaka bir yazı (E-posta da olabilir) ile bize bildirmeyi,
 8.  İşe aldığınız işçilerin mutlaka personel özlük dosyasını imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf) tamamlatmayı,
 9.  İstifa eden işçilerden istifa ve ibra dilekçesi almayı,
 10.  İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme, hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka bizimle irtibat kurmayı,
 11.  Mevcut çalışan işçileriniz ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere aile durum bildirimi formunu doldurtup ekinde e-devlet’ten alınan aile nüfus kayıt örneği ile birlikte (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda bize göndermeyi,
 12.  Tutarı ne olursa olsun müşteri istediğinde fatura vermenin zorunlu olduğunu ve yazarkasalarda 1 seferde düzenlenebilecek azami fiş sınırının 6.900 TL olduğunu,
 13.  Yazarkasalarınızdan her günün sonunda Z raporu almanız gerektiğini,
 14.  Her ay sigorta ve bağ-kur primleri ödemeleriniz olduğunu, 

LÜTFEN UNUTMAYIN

Not : Ofisimizle ilgili her türlü mail iletişiminizi (işçi giriş-çıkış, her türlü talepler vb.) info@melihozan.com  adresinden yapınız. Bu mail adresimizi lütfen kullandığınız mail sisteminin güvenli kişiler listesine ekleyiniz…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi